Nieuwbouw in Lommel | 2013

In de kern van Lommel nabij het plein Dorp waarop de markt is staan enkele panden te vervallen. Reiger 3 heeft Atelier U gevraagd een ontwerp te maken voor een supermarkt (2200m2) met daaromheen commerciële ruimten (1500m2). Daarboven worden appartementen (58) en een hotel (47 kamers) gerealiseerd. Het parkeren is ondergronds in gesitueerd in 2 lagen. Het project is verankerd in zijn context door hier zowel programmatisch als ruimtelijk goed op aan te sluiten. Zo is de supermarkt ontsloten vanuit een nieuwe straatje in het project, waardoor dit niet tot overlast zorgt en tegelijkertijd op een groter schaalgebied de stedelijke structuur versterkt. Ook binnen het project zorgt dit voor een waardeverhoging van de commerciële ruimten.

Ook de massa van het blok is afgestemd op de context. Zo is in de winkelstraat de massa hoger dan in de straat met aan de overzijde woningen. Het hoogteaccent is 9 lagen en is georiënteerd op het Prinses Astridpark. Dit hoogteaccent is zodanig geplaatst, dat dit ook vanuit het centrum van Lommel goed te zien is. Zodra het RUP (bestemmingsplan) is goedgekeurd wordt het project weer opgepakt.

Nieuwbouw in Lommel | 2013

atelier U:
stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp
opdrachtgever:
Reiger 3
BVO commercieel:
1500 m2
BVO supermarkt:
2200 m2
hotel:
47 kamers
woonruimte:
58 appartementen

LOMMEL