Marktonderzoek herbestemming TD gebouw Eindhoven | 2013

Voor de herbestemming van het TD gebouw wordt sterk uitgegaan van de beleving van het park waarin het gebouw staat. De huidige parkeergarage wordt gesloopt en het parkeren wordt meer verdeeld over kleinere havens aan alle zijden van het pand. Op de begane grond ontstaan aantrekkelijke hoge ruimtes waar publieke functies gesitueerd worden, waardoor het gebouw en het park elkaar versterken. Wanneer deze ruimtes transparant worden vormgegeven, kijk je vanuit het park door het gebouw naar de bomen en in het gebouw voel je je omringd door het groen.

De vloervelden hoger in het gebouw zijn dankzij de modernistische architectuur zeer flexibel indeelbaar. Flexibiteit wordt ingezet als het concept voor de herbestemming. Het TD gebouw gaat fungeren als een kleine stad in één gebouw. De diverse vragen vanuit de markt kunnen hierin een plek krijgen. Veel is denkbaar: een mix van kantoor aan huis, appartementen, huisartsen, woonruimte voor expats, studenten, ... Een stad in een stad. Een stad in een park in een stad.

De kern wordt het plein van de stad. Deze semi-buitenruimte is de plek waar je doorheen slentert of waardoor je snel via de lift naar je bestemming gaat.

Marktonderzoek herbestemming TD gebouw Eindhoven | 2013

TD-GEBOUW EINDHOVEN