Nieuwbouw in Zonhoven | 2013

Het Belgische Zonhoven kenmerkt zich door de lintbebouwing. De gemeente wil een duidelijkere kern met een hogere dichtheid realiseren. De locatie bevindt zich gedeeltelijk tussen de bestaande linten. Het ontwerp gaat uit van een park met daarin zeven gebouwen. Het parkeren gebeurt half verdiept in een gesloten parkeergarage. De zeven gebouwen tellen 90 appartementen en 2 commerciële ruimten.

Atelier U heeft hiervoor het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt en heeft de plattegronden van de appartementen verder uitgewerkt. Hierbij is gezocht naar een landschappelijke context waarbinnen de gebouwen en de parkeergarage zijn geoptimaliseerd. Hierna gaat CBA het project verder uitwerken en begeleidt Atelier U de ontwikkelaar Reiger 3 tijdens deze fase.

Nieuwbouw in Zonhoven | 2013

atelier U:
stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp
opdrachtgever:
Reiger 3
woonruimte:
90 appartementen
BVO commercieel:
parkeerruimte:
ondergrondse parkeerplaatsen

ZONHOVEN